Verksamhet

Uthyrning

Föreningen har en egen
sida på  Facebook.
___________________

Karis stads vapen

Skapat av arkitekt
Hilding Ekelund

Karis landskommuns
vapen

Skapat av konstnären
Gunnar Forsström

 

 

Höstmötet

hölls måndagen den 19 november 2018, kl. 18.00 på Antkärrgården med tio deltagare.
Se under rubriken Föreningen

Föreläsning

Bomärken – användning och betydelse

Kim G. Björklund presenterade efter höstmötet måndagen den 19 november, kl. 19 – 21 på Antkärrgården de bomärken han har samlat i Karis och deras betydelse och användning för femton deltagare. Se närmare under rubriken Föreningen

Antkärrgården

Planerar du ett möte eller en kort sammankomst så kan du boka Antkärrgården för max 3 timmar till ett pris av 40 €/gång. För längre sammankomster är priset 60 €/köket och 120 €/två rum.

Priserna år 2019 kommer enligt föreningsmötets beslut att vara 80 € för köket (storstugan) och 140 € för två rum.
_________

Läs en artikel om föreningen i tidningen Västra Nyland 13.01.2017

         

Antkärrgården:
Strandparken
10300 KARIS
(Gården finns där Bulevarden
och Parkgatan möts)
Telefonnummer:  044 098 7226

Styrelsen:
Styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter hittar du om du
öppnar sidan Styrelse.

E-post: karis(a)hembygd.fi
         (a)=@