Verksamhet

Uthyrning

Föreningen har en egen
sida på  Facebook.
___________________

Karis stads vapen

Skapat av arkitekt
Hilding Ekelund

Karis landskommuns
vapen

Skapat av konstnären
Gunnar Forsström

 

 

Arkeologi - Långåmossarna, en sista grävning

Den 1 - 2 oktober 2018, kl. 10 - 17 båda dagarna, ordnas en sista utgrävning vid Långåmossarna under ledning av arkeolog Jan Fast. En förmodad (snörkeramisk) eldstad grävs ut. Grävningsområdet är litet och grävningen utförs av ett par personer. Intresserade är välkommna att bekanta sig med utgrävning som besökare denna gång.

Ordnas i samarbete mellan Karis hembygdsförening och Sällskapet Natura, med bidrag från Svenska kulturfonden.

Arkeologisk inventering och moderna undersökningsmetoder

5 oktober, kl. 18, Antkärrgården, 6 – 7 oktober, kl. 10 – 17, inventering

Arkeologerna Jan Fast och Janne Soisalo leder under ett veckoslut en inventering av fornfyndsplatser i Karis som en uppföljning av fjärrkarteringsövningarna. På fredag kväll samling på Antkärrgården för deltagarna, genomgång av inventeringsplatser samt gruppindelning enligt terräng. Anmälningar om deltagande till Göran Fagerstedt: goran.fagerstedt@brev.fi, senast 21.9.2018.

Ordnas i samarbete mellan Karis hembygdsförening och Sällskapet Natura, med bidrag från Svenska kulturfonden.

Föreläsningar hösten 2018

Skvaltkvarnar – vad är det?

Kim G. Björklund föreläser måndagen den 15 oktober, kl. 18 – 20 på Antkärrgården om hur man malde sin säd i forna tider med hjälp av vattenkraft.

Bomärken – användning och betydelse

Kim G. Björklund presenterar måndagen den 19 november, kl. 19 – 21 på Antkärrgården de bomärken han har samlat och deras betydelse och användning.

Antkärrgården

Planerar du ett möte eller en kort sammankomst så kan du boka Antkärrgården för max 3 timmar till ett pris av 40 €/gång. För längre sammankomster är priset 60 €/köket och 120 €/två rum.
_________

Läs en artikel om föreningen i tidningen Västra Nyland 13.01.2017

         

Antkärrgården:
Strandparken
10300 KARIS
(Gården finns där Bulevarden
och Parkgatan möts)
Telefonnummer:  044 098 7226

Styrelsen:
Styrelsens sammansättning 2016
och kontaktuppgifter hittar du
om du öppnar sidan Styrelse.

E-post: karis(a)hembygd.fi
         (a)=@