Funkis i Karis - artikel i Västnyländsk årsbok 2019

Ordförande Göran Fagerstedt har skrivit en artikel med rubriken: "Varför finns det så många funkishus i Karis?" i Västnyländsk årsbok 2019 sidorna 54 - 62.

Årsboken utges av Västnyländska kultursamfundet och säljs av Luckan i Karis.

Funkis i Karis 2017

Under tiden 28.2.- 17.3.2017 visades Funkisutställningen på nytt i Fokus utställningshall.

Den 11.3 kl 10.30 berättade arkitekt Kristiina Mäntynen och historiker  Kim Björklund om funkisarkitekturen i Finland och Karis i biblioteks utrymmen, 2 vån i Fokushuset inom ramen för Kirjakekkerit. Vi fick också smaka på en Funkistårta och Funkisbakelser.

  


  

  

Funkis i Karis 2016

Utställning med sammanfattning av projektets resultat ordnades 18.3-8.4.2016 i Fokus utställningshall. Historiker Kim Björklund presenterade en redogörelse i text och bild tillsammans med arkitekten Kristiina Mäntynen.
Den 24 november kl. 18.00 ordnades ett välbesökt avslutande seminarium och bokutgivningstillfälle på Lärkkulla i Karis. Arkitekt Kristiina Mäntynen och historiker Kim Björklund berättade om varför Karis är så unikt ur arkitektonisk synvinkel. Båda författarna signerade boken på begäran.

 

       

Arkitekt Kristiina Mäntynen och historiker Kim Björklund med ett funkishus i plast!


      

Utställningen öppnas 17.3.2016.                  Boken publicerades 24 november 2016.