Antkärrgården

Huset restaurerades år 2015. Restauratorartesan Gunnel Lindberg har publicerat en rapport över de åtgärder som vidtogs då. Rapporten publiceras i två delar, för att det skall vara lättare att läsa den. Rapporten finns också tillgänglig  på Antkärrgården i utskrivet format.

Antkärr restaureringsrapport

Bilddokumentation av restaureringen

Bilder från 1998 och 2018

 

Antkärrgården i Strandparken i Karis fungerar som föreningshus för Karis hembygdsförening rf. Det går att hyra huset för olika evenemang. Bokningar sker via telefon 044 098 7226. Antkärrgården hittas bäst om man söker upp korsningen av Bulevarden och Parkgatan i Karis. I närheten finns gångbron över Svartån.

Lars Nyberg rummet på de två första bilderna och Storstugan (köket ) på den tredje.

Antkärrhuset före flyttningen till Strandparken i Karis.

Foton ur föreningens arkiv  (foto: Ulf Nylund, 1973)

Antkärrhusets historia kan du läsa om här!