Föreningens ändamål

Karis hembygdsförenings ändamål är att samla personer intresserade av hembygdens förhistoria, historia, natur och kultur.
Ladda ner och läs föreningens stadgar (PDF) 

Registerbeskrivningen för Karis hembygdsförening rf:s medlemsregister kan du ladda ner här. Beskrivningen är uppgjord med hänvisning till  Personuppgiftslagen (523/1999) § 10.

Föreningens verksamhet stöds
av bl.a. Svenska kulturfonden, Karis-Pojo Sparbanksstiftelse, Raseborgs stad och Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse.

Verksamhetsberättelse och bokslut 2023

Här är länk till
Verksamhetsberättelse 2023
Bokslut 2023
Digiverkstaden 2023

Verksamhetsplan och budget 2024

Planen kan laddas ner här som PDF: VP 2024!
Bugeten finns också tillgänglig här: Budget 2024!
Digiverkstadens plan kan laddas ner här!

______________________________________________________

Händelser 2024

Ett trettiotal besökar trotsade det dåliga vädret och tog del av vårt utbud under dagens lopp!

Konsten att bygga gärdsgård!

Ett tiotal personer deltog i under byggandet av gärdsgården (32 meter), som utfördes av Ulf Wikström med son.


Att odla sommarblommor

Vårmöte

Föreningens ordinarie vårmöte hölls måndagen den 18 mars 2024, kl.18.00 på Antkärrgården, Parkgatan 24, 10300 Karis. Verksamhetsberättelsen och  räkenskaperna för år 2023 godkänndes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Tio medlemmar deltog.

Luffarslöjd

Lördagen den 16 mars, kl. 11 - 16 fick vi lära oss grunderna i LUFFARSLÖJD/trådslöjd på Antkärrgården under ledning av Ann Jonasson. Sju personer deltog i kursen.

Vantar

Margareta Åkesson, som sammanställt boken Vantar från förr och nu, besökte Antkärrgården torsdagen den 29 februari, kl. 16 - 18. Ett tiotal intresserade pertsoner deltog och kunde ta del av hennes fina föreläsning och utställningen av vantar.

Crofting - livet som torpare i det skotska samhället

Torsdagen den 22 februari, kl. 16 berättade Mikaela Johnsson om småskaligt jordbruk i Skottland för 8 deltagare.

Föreningens 45-årsjubileum och -föreläsning

Fjorton personer deltog i jubileet och ett tiotal i föreläsningen om Karis socken. Ett stort tack till alla som uppvaktade föreningen!

Vattentornet och karta

Seminarium om digitalisering på Västra Nylands folkhögskola den 3 februari 2024

26 deltagare från hela södra Finland var ett bra resultat. Representanter för föreningar i Sibbo i öster och Kimito i väster samt Hangö i söder deltog och det blev intressanta diskussioner, som gav mersmak. Några deltagare bad om att få komma till Antkärrgården så att säga "privat" och bekanta sig ännu mer med vårt projekt.
Arrangörer var arbetsgruppen för Karis digiverkstad, Karis hembygdsförening och Finlands svenska hembygdsförbund.
Verksamhetsaledare Susanne Lagus hälsade från Finland svenska hembygdsförbund och berättade om aktuella aktiviteter samt informerade om Katalogen och dess uppbyggnad.
Marion Kwiatkowski berättade om museiutbildningsprojektet Hembygdsakademin. 
Samlaren Kim Adolfsson gav en personlig inledning till varför han är samlare och varför samlandet leder till ett behov av digitalisering, då samlaren gärna delar med sig av det material hen fått tag på. Det handlar ju om lokalhistoria i många fall. *
Ordförande Göran Fagerstedt berättade om bakgrunden till och arbetet med projektet Karis digiverkstad. Seminariet avslutades med att projektforskaren Oliver Warelius visade på konkreta exempel på hur man arbetat med skanning och fotografering. Seminariedeltagarna var aktiva och många intressanta synvinklar framfördes.

Händelser 2023

Om du vill se bilderna från år 2022 och 2023 i större format kan du klicka på bilden så öppnas de i ett pop-up fönster!

Ljusstöpning och julkaffe

Julkaffe serverades kl 15 - 19.30.
Vi lärde oss stöpa ljus under ledning av Hannele Bäck på Antkärrgården
den 21 december 2023, kl. 17 - 19.30. Här är några bilder!

 

Jul på Antkärrgården

Söndagen den 10 december 2023,
kl. 12 - 16 ordnades julgröt och kaffe på
Antkärrgården. Trubaduren Mikael
Granroth sjöng  13 - 14.Försäljning av Antkärrgårdens limpor. Lotteri.

Halmarbeten 

Vi gjorde halmhimlar tillsammans påHalmhimmlar
Antkärrgården 9-10 december kl. 12 - 16.
Resultatet överträffade alla förväntningar.
 Höstmöte 27 november 2023 kl. 18

Karis hembygdsförening rf:s medlemmar sammankallas till ordinarie höstmöte måndagen den 27 november 2023, kl. 18.00 på Antkärrgården, Parkgatan 24, Karis. Stadgeenliga ärenden behandlas, samt användning av medel ur Lars Backs minesfond och information om Karis digiverkstad. 

Talko på Antkärrgården 12 augusti 2023

På lördag, 12 augusti 2023, från kl. 10 ordnades en talko på Antkärrgården. Gårdsarbeten gjordes, krattning och plantering av syreneer. Fönster tvättades. Fyra medlemamr deltog: Seija Gustafsson, Tanja Halttunen, Gunnel LIndberg och Göran Fagerstedt.

Folkdräktens dag 5 augusti 2023

En picknick i trädgården från kl. 13, en folkdräktskavalkad och en folkdansuppvisning ordnades med början kl. 15. Ett tjugotal deltagare. Pojo folkdansare under ledning av Henrika Ekman uppträdde till musik av spelman Linnea Holmberg.

Gamla hantverk

Söndagen den 11 juni ordnades evenemanget Gamla hantverk på Antkärrgården. Ca 200 besökare kom i strålande varmt väder. Ett tiotal utställare deltog.Kaffe, bakverk och våfflor fanns till salu.

         

Talko på Antkärrgården

Fredagen den 28 (från kl 17) och lördagen den 29 april (från kl 09) ordnades talko på Antkärrgården, Parkgatan 24. Vi ställde gården i ordning inför sommaren. Fem medelmmar deltog.

    

Vårmöte 17 april 2023, kl 18

Föreningens medlemmar sammanträdde till stadgeenligt vårmöte måndagen den 17 april 2023, kl. 18.00 på Antkärrgården, Parkgatan 24, 1000 Karis. Som extra ärende behandlades komplettering av styrelsen enligt de förslag styrelsen gjort upp.

Schablonmålning 17 - 18.3.

Fredagen den 17 mars från kl 18 och lördagen den 18 mars från
kl. 10 ordnades en kortkurs ischablonmålning under ledning
av restaureringsmästaren Maria Meller (Mias måleri).
Under fredagkväll bekantade vi oss med vad schablonmålning
är och utrustning som behövs, lördagen ägnades åt praktiskt arbete. 
Klicka på bilden för att se en större bild!

   

Krigsminnen

Temakvällen om Krigsminnen lockade 12 personer till Antkärrgården. Gunnel Lindberg presenterade en sammnställning över bakgrunden till de krigsminnen som bevarats i många familjer. Deltagarna hade med sig flera intressanta föremål och det blev en livlig diskussion kring ämnet. Verksamheten vid fronten bestod inte enbart av föremål tillverkade av enskilda personer utan under krigets lopp fick tillverkningen också ren industriell prägel.

      

Minnen från Karis - Röster från förr

I serien Röster från förr var temat den 7 februari 2023,kl. 14, Jordbrukarnas mjölkcentral i Karis med fyra deltagare. Vi lyssnade på en bandad diskussion från 8.2.1993,
som leddes av dåvarande ordförande Lars Back. Efteråt diskuterade vi kring minnen och såg påfotografier, som berättade om hur stadsbildenförändrats.
  

Händelser 2022

Om du vill se bilderna från år 2022 i större format kan du klicka på bilden så öppnas de i ett pop-up fönster!

Julstämning på Antkärrgården

Vi förberedde oss för julhelgen genom att njuta av julgröt och kaffe i storstugan, lördag 3.12.2022, kl. 10 – 14. Karina Heerman sjöng julsånger och inbjöd till allsång kl. 11, 12 och 13. Ett fyrtiotal deltagare antecknades.

Stick- och virkcafé

ordnades 5.10, 19.10 och 2.11.2022

Gör din egen halmhimmel

under ledning av Helena Wilson ordnades onsdag 19.10.2022 kl. 17 – 20 och torsdag 20.10.2022 kl. 17 – 20 med fem deltagare.

Reparation av muren i Nybergrummet

Med anvisningar och hjälp av muraren Rolf Lindroos som planerade och lät mura upp ugnarna när Antkärrgården byggdes upp i Stranparken har vi nu med Tommy Björklund,Gunnel Lindberg fullföljt reparationen.

Talko ordnades lördagen den  20 augusti 2022

Veden radades in, vissa målningsarbeten påbörjades och bakgårdens sly bekämpades.
Innerfönstren sattes in och de åtta deltagarna blev väl omhändertagna med kaffe och korvsoppa!

 

Folkdräktens dag firades
den 5 augusti kl. 14 – 16

i Antkärrgårdens trädgård som picnic med 12 deltagare.
Fri samvaro med information om folkdräkter av Gunilla Nummi och  Ann-Christin Åstén.

Föreläsning om Billnässtämplar 1 juli 2022, kl 18.

Smedsmästaren Pertti Virta berättade om de olika stämplar som använts vid tillverkning av billnäsverktyg fredagen den 1 juli 2022, kl 18 på Antkärrgården. Femton personer deltog.

Hantverkets dag 2 juli 2022, kl. 10 - 14

På lördag 2 juli 2022 var Anrtkärrgården öppen för besökare under Hantverkets dag med utställning av Billnäsverktyg och demonstration av olika hantverk,  t.ex. vävning, knyppling, växtfärgning, möbelrestaurering, makramé, smide. Digiverkstaden presenterades. Ca 45 personer detlog.

Här är en länk till mer information: Hantverkets dag.

Guidning 2
Läppträsket och Brobacka

Vi gjorde en vandring från nutid till forntid i en naturskön omgivning.
Som guide fungerade auktoriserade guiden Göran Fagerstedt.
Vandringen startade vid riksväg 25 vid Shell/ABCs parkering i Karis kl. 18.00. Vi var tillbaka 21.00. Nio personer deltog.
I Brobacka finns det rester både från historisk tid och järnåldern. Det var där man hittade det sk Karissmycket.Vi besöker också Pelikantornet. Läppträsket är en viktig fågelsjö i södra Finland. Här rastar många arter under färden till de nordliga häckningsplatserna. Det finns också många fåglar som trivs här hela tiden.

Guidning 1
Karis förhistoria och historia

Tisdag 10.5.2022, kl. 18 – 20.

Som guide fungerade auktoriserade guiden Göran Fagerstedt. Guidningen ordnades i samarbete med Karis hembygdsförening rf.
Vi samlades vid Grabbes kanal, Kroggårdsvägen 27 - 29 i Karis. Tre personer deltog.
Vi bekantade oss med Karis’ långa förhistoria och historia genom att till fots besöka några platser där det finns spår från stenålder, bronsålder, järnålder och medeltid. Har människor faktiskt besökt våra trakter redan för 9000 år sedan?

Första maj på Antkärrgården

Antkärrgården var öppen på första maj kl 10 - 14.
Det var den sista möjligheten att besöka vår utställning av Broderier. Artisten Torsten Lönnberg söng Visor till våren! Kaffe, te eller mjöd och struvor samt munkar till försäljning. Välkommen! struvorna tillverkades på plats av Christer Finne. Andrea Blomberg-Allén och Gunnel LIndberg hade tillverkat munkar.

           

 

Utställning av broderier

Föreningens hantverksgrupp som består av Gunilla Nummi, Gunnel Lindberg och Ann-Christin Åstén hade sammanställt en utställning som pågick under tiden 14.3 - 1.5. 2022. Utställningenvar öppen på måndagar, förutom under påsken. De broderier som ställdes ut ingår i Gunillas och Ann-Christins samlingar.
Totalt över 100 besökare kunde räknas in.

Föreningens ordinarie vårmöte

Karis hembygdsförening rf:s ordinarie vårmöte hölls den 11 april 2022, kl 18.00 på Antkärrgården, Parkgatan 24, 10300 Karis

Pysselgrupp för skolbarn

Gunnel Lindberg och Gunilla Nummi ledde en pysselgrupp för skolbarn från åk 3, Katarinaskolan. Gruppen samanträdde på måndag eftermiddagar kl. 14 - 17. 3-4 barn deltog per gång.

Händelser 2021

Samarbete

Max Forsman överlämnar skomakarlådan
till Öjvind Björkman från Nagu hembygdsförening.

Höstmöte

Föreningens höstmöte hölls måndagen den 8 november 2021, kl. 18.30 på Antkärrgården. Verksamhetsplan och budget  för år 2022 godkändes. Göran Fagerstedt återvaldes som ordförande. Istället för Toni Blomster, som undanbett sig återval invaldes Ann-Christin Åstén för mandatperioden 2022 - 2024. Gunilla Nummi, som också var i tur att avgå återvaldes för perioden 2022 - 2024.

Minnen från Karis - röster från förr

Den 18 oktober samlades elva föreningsmedlemmar för att ta del av en minnestalko kring Kommanditbolaget F.F.From och utställningen: Firma F.F. From - så mycket mer än cyklar.

En bandinspelning från 1993 med Lars Back som intervjuare och Martin Feldt som intervjuobjekt spelades upp. Den efterföljande diskussionen spelades också in då det framkom många intressanta detaljer om firmans verksamhet. I Nybergrummet fanns en utställning om det Fromska imperiet i Karis. Utställningen har varit öppen under slutet av oktober fram till och med den 22 november. Kim Adolfsson hade lånat ut material han samlat in om den Fromska verksamheten och från Karis cykelcentral fanns en herrcykel av märket Felix special utställd. Dessutom ingick i lånet från Cykelcentralen en verklig raritet: En röd plåtskylt med reklam för Felix special samt dessutom en karbidlampa samt en ringklocka.

     

HANTVERK FRÅN FÖRR OCH ÅTERANVÄNDNING AV MATERIAL

En temadag kring hantverk från förr och återanvändning av material
lördagen den 3 juli 2021 kl. 10 – 15 på Antkärrgården i Karis. Ca 60 personer deltog under dagen. Vi vävde, använde handmangel, gjorde vävskyttlar av stoldelar, visp eller vitkvast av björkris och insekthotell  m m.
Utställningen av handarbeten gjorda av återanvänt garn fanns till påseende.

Den lokala industrihistorien representerades av verktyg tillverkade av Billnäs bruk.
Vi fick svar på frågan: Vad betyder stämpeln? Smederna Pertti Virta och Calle Ekholm visade sitt kunnande.

VI ÖPPNADE DÖRREN TILL ANTKÄRRGÅRDEN
Alla onsdagar i juni (2, 9, 16, 23, och 30.6) var gården öppen kl 14 - 18. 62 besök kunde räknas in.

Vår inspirationsutställning fanns till påseende.
Några exempel på vad du kunde göra

- virka mormorsrutor (t ex av restgarn)
- göra en kasse i fisknätsteknik
- behöver du hjälp med ett handarbete – här får du handledning
- gör något nytt av textilier du inte längre använder
- ta gärna med eget material
Avgift 5 €/gång, eftermiddagskaffe ingick.
Vi som öppnade dörren var artesanerna Gunilla Nummi och Gunnel Lindberg.

En utställning av handredskap, i huvudsak hyvlar av olika typ, fanns också.

Välkommen sade vi också till personer som vill vara med i vår verksamhet och utveckla det fortsatta arbetet med att ta hand om vårt kulturarv.

Verksamheten under år 2021 har helt präglats av coronapandemin. Antkärrgården har inte varit uthyrd till privatpersoner, några föreningsmöten har hållits.

Verksamheten har koncentrerats kring nya verksamhetsformer inom ramen för projektet Strandparkens röda stuga.

Olika gamla hantverk kommer att lyftas fram via en arbetsgrupp. Bl.a. skapas och vävs en Antkärrlöpare på den av Barbro Gardberg donerade vävstolen.

Under sommaren hoppas vi kunna förverkilga olika aktiviteter ifall restriktionerna det tillåter.

DIGITASLISERING
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för ett projekt: Digitalisering, som utreder möjligheter till att samla och publicera uppgifter om olika föremål, dokument, bilder mm så att materialet kan bli tillgängligt för en större allmänhet, via Internet eller så att man som privatperson kan få t.ex. sitt familjealbum i digital form

Tre medlemsbrev har skickats ut under våren 2021.

Det uppskjutna höstmötet från 2020 hölls den 8 mars, som ett när- och distansmöte med 12 deltagare (3 per brev, 3 per Teams, och sex personer närvarande fysiskt). Budget och verksanhets plan för år 2021 godkändes. Göran Fagerstedt återvaldes som ordförande och Tommy Björklund återvaldes som medlem. Nya styrelsemedlemmar: Max Forsman, Gunilla Nummi och Christer Finne.

Det ordinarie vårmötet arrangerades den 12 april, med 12 deltagare totalt (e-postsvar 4st, 2 distans (Teams) och 6 personer närvarande fysiskt). Bokslutet för år 2020 godkändes.

Fastighetsskötsel: I samarbete med Axxell Utbildning har föreningen person som studerar till fastighetsskötare engagerad vid Antkärrgården för uppgifter ute och inne (Inlärning i arbete). Ordförande Göran Fagerstedt fungerar som handledare.

Händelser 2020

Gårdstalko

Lördagen den 14 november 2020 kl. 10 ordnades en krattningstalko.
Sju personer deltog.

  

Minnen från Karis - Röster från förr

Måndagen den 12 oktober 2020, kl. 18.00 - 20.00 samlades vi på Antkärrgården för att lyssna på en intervju om Karis Ångsåg. Nils Enberg intervjuades av Lars Back.
Diskussion om sågverksamheten i Karis gjordes med de 9 deltagare som deltog i mötet.

Många nya synpunkter och minnen framfördes och föreningen fick ta del av en historik som sammanställts av Viktor Österlunds dotterdotter! En artikel publiceras i Tidskriften ta Plats .

 

Arkeologi

  

Arkeologisk utgrävning – 2020

Karis hembygdsförening och Sällskapet Natura ordnade i samarbete med arkeolog Jan Fast en provutgrävning i Korggård i Karis (i fornlämningsregistret Malmkulla reg.nr 220010057), lördag 1 och söndag 2 augusti 2020, kl. 10 – 17. 15 deltagare.
Rapporten från utgrävningen 2019 finns som länk. Tryck här!

Vi återkommer om fortsättningen våren 2021!

Vårmötet 2020

Det stadgeenliga vårmötet ordnades som e-möte. Medlemmarna tog del av möteshandlingar antingen per e-post eller brev. Måndagen den 30 mars 2020, kl. 18.30 - 19.00 hölls det formella mötet på Antkärrgården. 14 medlemmar godkände förfarandet och gjorde att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Fem medlemmar deltog den 30.3. på Antkärrgården. Protokollet från mötet skrevs och undertecknades. Protkolljusterarna justerade protokollet.

Lär dig sticka sockor

Ett tillfälle hölls den 10 mars med sex personer närvarande. Gunilla Nummi inledde kursen, men tyvärr blev det ingen fortsättning under mars månad på grund av coronaviruset. I mån av möjlighet fortsätter vi under hösten.

Minnen från Karis - Röster från förr
Onsdagen den 4 mars kl.18.00 samlades 13 personer  för en diskussion på Antkärrgården. Som bakgrund för vådiskussion lyssnade vi till bandade intervjuer om Herrmans handelsträdgård. Valter Westermarck och Valdemar Heinström berättar om sin arbetsplats från 1920-talet till och med 1970-talet. Diskussionen efteråt blev livlig.

Diskussionen om Karis ångsåg är också uppskjuten till hösten!

Händelser 2019

Julstämning 7.12

Den sjunde december ordnades Julstämning på Antkärrgården med  sex försäljare och julgröt och -kaffe i storstugan. Ett stort tack till Hagar Johnson och Gunnel Lindberg för arrangemangen. Inga-Lill Ihrcke är värd ett tack för initiativet. Ett sjuttiotal personer deltog under dagen.

Höstmöte

Höstmötet hölls den  25 november 2019, kl. 18.30 på Antkärrgården. Stadgeenliga ärenden behandlades. Verksamhetsplan och budget för år 2020 fastställdes. Göran Fagerstedt återvaldes som ordförande. Av styrelsemedelmmarna valdes Andrea Blomberg-Allén för tiden 2020-2022. Två styrelseplatser är vakanta.

Hantverk - murning

Muraren Rolf Lindroos berättade på ett inspirerande sätt måndagen den 11 november kl. 18.30 om hur planeringen och genomförandet av murningsarbetena gjordes i samband med uppförandet av Antkärrhuset i Strandparken i Karis. Kaffe med tilltugg serverades. Fem personer deltog.

 


Grabbes kanal

Länk till de senaste uppgifterna om kanalen finns här!

Arkeologisk utgrävning 21-22.9.2019

En utgrävning ordnades i Karis under ett veckoslut i  september, kl. 10 – 17 båda dagarna. Fyndplatsen, som egentligen ligger i Kroggård, i närheten av den tidigare plankorsningen, har fått namnet Malmkulla i samband med Anja Sarvas utgrävning 1979. 19 personer deltog i provutgrävningen, som leddes av arkeologerna Jan Fast och Janne Soisalo. Fynden var så intressanta att en uppföljning ordnas i maj 2020. Mer information kommer senare.

40-års jubileum 7.9.2019

I samband med Karis hembygdsförenings 40-års jubileum den 7 september 2019 tilldelades hedersmedlemmen Kaj Waldén Finlandssvenska hembygdsförbunds förtjänsttecken i silver. Han uppvaktades vid en privat seremoni. Med på bilden finns tidigare ordförande Hagar Johnsson, som på jubileumsfesten på Antkärrgården fick motta hembygdsmedaljen i silver, samt Kajs fru Benita, som utsågs till hedersmedlem.

Övriga som premierades på Antkärrgården var Tauno Skogberg (förtjänsttecknet i silver) och Göran Fagerstedt (hembygdsmedaljen i silver). Till hedersmedlemmar utsågs också Lisbeth Jung, Hilding Nordström och Gunnel Lindberg.

Förutom kaffe och tårta bjöd föreningen på ett föredrag av ordförande Göran Fagerstedt kallat "40 år i 40 bilder", samt ett musikprogram med Karina Heerman. Ett tjugotal personer deltog.

Talko lördagen den 17 augusti 2019, kl.10 - 14

Förnyande av trappan, målning av täck- och ändbräder på taket samt slybekämpning på bakgården stod på programmet. Tolv personer deltog. 
   

 

Taktalko 10 maj, kl 16 -19.00, VN plan &bygg 17 maj

Vi ordnade en talko vid Antkärrgården fredagen den 10 maj. Vi tog ner en ränna på baksidan och gamla taktegel, ca 200 st. De tegel som kan återanvändas sparas. Fyra personer deltog i talkon. Under vecka 20 fortsätter arbetet i Västra Nylands Plan & Bygg Ab:s regi. Ny tegel sätts upp på det område som syns på bilden och en del av de gamla teglen återanvänds för byte av söndriga tegel på taket i övrigt. På den andra bilden sätts de "nya" teglen upp!

 

 

 

 


Dagmars park - Källviken i Leksvall

Föreningen ordnade en guidad vandring i Dagmars park, Leksvall den 9 maj, kl. 18 - 20. Som guidefungerade föreningens ordförande Göran Fagerstedt.

Dagmars park är en naturskön plats i skärgårdsmiljö med en intressant vinkling på vår tid som Storfurstendöme under Ryssland! Vi smakade på det goda dricksvattnet från källan,

Sex av föreningens medlemmar deltog, samt en utomstående. Guidningen ingick som en del av Nylandsveckan som firades med anledning av EU-dagen den 9 maj.

 

 

 

 

 

 

1 maj öppet hus

Öppet hus med kaffeservering ordnades den första maj.Ett hundratal besökare kunde räknas in.

I begynnelsen var ropet. Allmogens tonspråk - vårt kulturarv

Måndagen den 8 april, kl. 18.30 fick Antkärrgården besök av Karina Heerman. Hon berättade, spelade och sjöng så som man gjort under långa tider här i våra trakter. Vad är kulning? Hur har man använt näverlurar?? Dessa frågor och mycket mer fick vi reda på under denna intressanta tillställning med 7 deltagare.

Vårmöte med program 25.3.2019, kl. 18.30

Det ordinarie vårmötet ordnades måndagen den 25 mars 2019, kl. 18.30 på Antkärrgården. Verksamhetsberättelse och bokslut godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2018.
Efter mötet informerade arkeolog Janne Soisalo och ordförande Göran Fagerstedt om de arkologiska utgrävningar som har gjorts i Karis under tiden 2014-2018. Janne Soisalo berättade om resultatet av analysen av kol från en av de eldstäder som grävdes ut hösten 2018. Dateringen är intressant och gör att platsen troligen varit i användning redan för ca 9 000 år sedan. Mer information kommer när resultatet publiceras officiellt.
I vårmötet deltog  10 personer och under föredraget var 11 personer närvarande.

Öppet hus under mars månad

Fyra tisdagar i mars samt onsdagar och torsdagar under månaderna fram till och med augusti har vi hållit gården öppen för besökare. Vi har visat föremål som donerats till gården, sockenfilmen från 50-talets slut och gamla vykort. Kaffe med tilltugg har serverats till ett facilt pris av Birgit Sjöblom. Mellan noll och tjugo besökare har ställt upp varje gång.

Händelser 2018

Höstmöte och föredrag 19.11.2018

Föreningens ordinarie höstmöte hölls på Antkärrgården måndagen den 19 november 2018. Tio medlemmar deltog. Stadgeenliga ärenden behandlades.
Den nya verksamhetsassistenten Birgit Sjöblom presenterades, Hon kommer att vara anställd från 1.12.2018 till 30.11.2019.
Två nya styrelsemedlemmar valdes in istället för de som var i tur att avgå. Kim Gustav Björklund och Toni Blomster heter de nya styrelsemedlemmarna.

Efter mötet föreläste KIm G Björklund om bomärken som varit i användning i Karis. 15 personer deltog. Föredraget som presenterade bomärken från de olika byarna i Karis väckte stort intresse och en livlig diskussion.

 

Föredrag 15.10.2018 på Antkärrgården

Den 15 oktober, höll Kim Björklund en intressant föreläsning om Skvaltkvarnar i Karis - om hur man malde sin säd lokalt i forna tider. Fem personer deltog.
Med hjälp av gamla kartor från 16-1700-talen och gamla förteckningar över betalda tullavgifter åskådliggjorde han en hantering som numera är bortglömd. Han visade också bilder från hur de ställen där det funnits kvarnar ser ut idag.

        

Kim har gjort många turer ute i terrängen för att kartlägga platserna för kvarnar och de spår som finns kvar av dem. På kartorna hittar man namn som antyder att kvarnar har funnits (t.ex. kvarndammen, kvarnbäcken, kvarnåkern). På kartan här ovan visar den blå pilen ett ställe där det har funnits en kvarn

Tyvärr finns det inte i det gamla Karis någon bevarad kvarn, men Kim upplyste oss om att på Kimitoön (Sagalunds museum) har man bevarat två kvarnar, av vilka den ena är funktionsduglig än i dag.

Arkeologi - Långåmossarna, en sista grävning

Den 1 - 2 oktober 2018 ordnades en sista utgrävning vid Långåmossarna under ledning av arkeolog Jan Fast. Två förmodade (snörkeramiska) eldstäder grävdes ut. Grävningsområdet var litet och grävningen utfördes och följdes med av sammanlagt åtta personer. Grävningen ordnades i samarbete mellan Karis hembygdsförening och Sällskapet Natura, med bidrag från Svenska kulturfonden.

 

Arkeologisk inventering och moderna undersökningsmetoder

5 oktober, kl. 18, Antkärrgården, 6 – 7 oktober, kl. 10 – 17, inventering

Arkeologerna Jan Fast och Janne Soisalo ledde under ett veckoslut en inventering av fornfyndsplatser i Karis i trakten av Åsenby och vid Svartå Slott, Trycksbacka, som en uppföljning av fjärrkarteringsövningarna. På fredag kväll var det samling på Antkärrgården för deltagarna, genomgång av inventeringsplatser. Inventeringen utfördes i en grupp. På fredag och lördag deltog tolv personer, på söndag tio. Den ordnades i samarbete mellan Karis hembygdsförening och Sällskapet Natura, med bidrag från Svenska kulturfonden.

   

 

 

 

 

 

 

 


Öppet hus 4-5.8.2018

I samband med Karis Suomen Paris hade föreningen öppet hus på Antkärrgården i Back- och Nybergrummen. Båd dagarna tog vi emot  mer än hundra gäster kl 11-17.Storstugan var uthyrd för Pop-up café (Maria Siro).

Besök på Museilagret Leira

Den 16 maj gjorde föreningen en utflykt til Ekenäs och besökte Museilagret Leira. Föremålsforskaren Lena Dahlberg guidade oss åtta deltagare på ett förtjänstfullt sätt bland alla de 80 000 föremålen som finns lagrade från museer ända från Lojo till Hangö.

Lena Dahlberg står vid en unik klocka (ca 1790--) från Karis på den första bilden!

Talko

Styrelsen sammankallade till en talko vid Antkärrgården den 14 maj och några hörsammde kallelsen. Ett stort tack till Auli, Andrea, Emma, Tobbe, Kati och Jari.

  

Arkeologi

En föreläsningskväll ordnades den 24 april på Antkärrgården. Arkeologerna Jan Fast och Janne Soisalo informerade om Arkeologisk inventering och geografistuderande Aleksi Rikkinen om moderna undersökningsmetoder. En länk till en artikel finns här!

Vårmöte

Föreningens vårmöte hölls den 19 mars kl 18 på Antkärrgården med 11 deltagare. Efter de stadgeenliga förhandlingarna där verksamheten och ekonomin för 2017 godkändes samlades medelmmarna kring en kopp kaffe för diskussion om föreningens verksamhet.

     

Händelser 2017

Höstmöte

Föreningens höstmöte ordnades den 27.11.2017 kl. 18.00 på Antkärrgården. Av föreningens medlemmar deltog 8 i mötet. Stadgeenlig ärenden behandlades.

Arkeologi 2017

Arkeolog Janne Soisalo berättade om den snörkeramiska tiden ur ett europeiskt perspektiv (på finska) och arkeolog Jan Fast ur ett inhemskt perspektiv (på svenska). 15 personer deltog i föreläsningen som ordnades den 27 november kl. 19.00 på Antkärrgården.

Utgärvningen vid Långåmossarna blev förkortad till en dag på grund av otjänlig väderlek. Under våren 2018 kommer utgrävningarna att avslutas på detta ställe med en undersökning av en spisgrund som tros härstamma från snörkeramisk tid 2900-2300 f.Kr.)

Gårdstalko - september

Styrelsemedlemmarna var  aktiva den måndagen den 25 september med att rensa bort sly och kvistar från Antkärrgårdens baksida! Ett stort tack också till Jari Allén, med trimmer.

 

 

Arkeologisk utgrävning

Veckoslutet 20-21 maj ordnades en fortsatt utgrävning vid Långåmossarna i Karis i samarbete med Sällskapet Natura. Under lördagen deltog 19 personer  och under söndagen 20 personer. Utgrävningen koncentrerades på ett område där fynd av snörkeramik  (3 000 f. Kr.) gjorts. Tre misstänkta eldstäder frilades. I övrigt inga nya fynd av keramik. Utöver det grävdes det också på den plats vid kanten av sandgropen där det funnits en boplats från kamkeramisk tid (4 000 f. Kr.). Fina fynd av keramikskärvor gjordes. I en provgrävning vid vägkanten gjordes också fynd av kamkeramik.

    

Kamkeramik                             Kamkeramik                           Grävning pågår, tre eldstäder?

Vårmöte 

28.3.2017 ordnades föreningens vårmöte med 8 deltagare på Antkärrgården i Strandparken i Karis. Stadgeenliga ärenden behandlades, samt ekonomiska ärenden gällande försäljning av aktier och Lars Backs minnesfond. Föreslagna åtgärder godkändes.
Efter mötet ca kl. 19 föreläste arkeolog Jan Fast om de intressanta utgrävningarna i Hangö av tyskarnas genomfartsläger från andra världskriget. Samma dag blev han intervjuad av Rundradion. Materialet finns på Yles Facebooksida:

Funkis i Karis

Den 11 mars deltog föreningen i Kirjakekkerit i Karis. Arkitekt Kristiina Mäntynen och historiker Kim Björklund berättade om "Funkis i Karis" i Karis bibiotek. Utställninge fanns till påseende i Fokus utställningshall. Se fliken Funkis i Karis.

Händelser 2016

Höstmöte 9.11.2016

Föreningens ordinarie höstmöte hölls den 9 november 2016 kl.18 på Antkärrgården med 12 deltagare. Göran Fagerstedt återvaldes som ordförande, Andrea Blomberg-Allén återvaldes i styrelsen och Torbjörn Holmström valdes till ny styrelsemedlem i stället för Lars Werner. Verksamhetsgranskare för 2017 är Peter Nynäs med Tauno Skogberg som suppleant. Verksamhetsplan och budget fastställdes. Efter mötet togs deltagarna med på en nostalgisk resa till 1950-talet med hjälp av den tidens bildvisningsteknik och ljusbilder.

Extraordinarie föreningsmöte 2.6.2016

Föreningen ordnade ett extraordinarie möte den 2 juni 2016 för den andra behandlingen av föreningens nya stadgar. (Den första behandlingen skedde vid ordinarie årsmöte den 31 mars 2016.)

Förslaget godkändes enhälligt och styrelsen fick i uppdrag att skicka in en ändringsanmälan till föreningsregistret.

Den 7 juli 2016 registrerade Patent- och registerstyrelsen ändringarna och därmed är föreningens nya namn Karis hembygdsförening rf och de förnyade stadgarna bör tas i bruk.

Funkisrundtur i Karis 12.5.2016

Rundturen under ledning av Kim Björklund startade från Jumboparken till fots och sedan fortsatte vi med buss från Kanaltorget för att nå de flesta centralt belägna objekten i Karis. Tjugoen personer deltog.

Arkeologi och historia

Den andra utgrävningen ordnades 8-9.10.2016 vid Långåmossarna under ledning av arkeolog Jan Fast. 16 personer deltog på lördag och 20 på söndag. Ett litet område med fynd från kamkeramisk tid (3 900 f.Kr.) grävdes  ut, men huvudintresset riiktade sig mot det område där vi under vårens grävning hittade fynd från snörkeramisk tid (2 900 f.Kr.).

Kamkeramik

   

Två stensättningar blottlades, vilka föranleder en fortsatt grävning under nästa år.

_____

Årets första utgrävning arrangerades 21-22 maj vid Långåmossarna. Kamkeramik (ca 6 000 år gamla), kvartsavslag och en snörkeramikbit hittades (ca 5 000 år gammalt).

     
Kamkeramik på alla tre bilder(foto:GF)

   
Ett 5 000 år gammalt verktyg (kniv?)(foto:GF) och exempel på snörkeramik (som hittades vid gymnasiets fortsatta utgrävning, foto:Jan Fast).

Två föreläsningar hölls i april. Den första handlade om vår spännande förhistoria och hölls av arkeolog Jan Fast den 14 april för tretton deltagare. Den andra handlade om medeltiden och personer deltog. Lektor Jan-Erik Till gav en intressant överblick för 15 deltagare.

     
Jan Fast                           Jan-Erik Till

Vårmöte 31.3.2016

Före vårmötet presenterades utställningen "Funkis i Karis" av historiker Kim Björklund för ett tiotal deltagare.


Kim Björklund 31.3.2016.

Vid vårmötet behandlades de stadgeenliga ärendena och redovisningen för verksamheten år 2015 godkändes. Ändring av föreningens stadgar behandlades också och ett extra föreningsmöte kommer att inkallas om ca 2 månader för en andra behandling av stadgeförslaget.

Funkis i Karis

Utställningen "Funkis i Karis" pågick under tiden 18 mars - 8 april 2016 i Fokus utställningshall, Centralgatan 90. Ca 500 personer besökte utställningen.


Kristiina Mäntynen och Kim Björklund på vernissage 17.3.2016

Händelser 2015

Öppet hus 17.9.2015

Ett trettiotal personer besökte Antkärrgården tordagen den 17 september då föreningen ordnade Öppet hus med anledning av att restaureringen av huset blivit klar.

  

Teddy Granroth underhöll med Pumpvikens Puttes visor.

Vi ordnade ett lotteri i samband med Öppet hus den 17.9.2015. Totalt såldes 198 lotter. Föreningen tackar alla som deltog i lotteriet. Ett stort tack går också till dem som donerat vinsterna i lotteriet.

Dragningen förrättades fredagen den 18.9.2015 på Antkärrgården. En förteckning över vinnarna har gjorts upp och vinsterna kommer att delas ut åt dem i nästa vecka. Tryck här!

Pärttaket på bodan förnyas

Den 22-23 augusti lades det nya pärttaket på under sakkunnig ledning av Hans Dahlberg.

             

 

Den femte augusti togs de gamla pärtorna ner för att vi skulle kunna avgöra om takbräderna behöver förnyas innan det nya taket läggs.

Gårdstalko

Den 10.6.2015 ordnades en gårdstalko vid Antkärrgården med 9 deltagare, yngst i gruppen var 5-åriga Iris Björklund.

 

Arkeologi

En kurs med  en utgrävning av en boplats från stenåldern i Karis vid Långåmossarna ordnades 5-6.6.2015 med tio deltagare. Utgrävningen fortsatte 3-4.10.2015 med tolv deltagare.

I samarbete med Sällskapet Natura ordnades en kurs i Metalldetektorernas användning (8-9.5.2015), med fjorton deltagare.


 

Tidsresans teori och praktik

Vad är en tidsresa och hur genomför man den? En kurs ordnades 10-11.4.2015 och 17.4.2015 med tolv deltagare!

 

Årsmöte

30.3.2015 kl. 18 hölls föreningens stadgeenliga årsmöte på Antkärrgården.

Restaurering

Under våren har Antkärrgården restaurerats. Här är några bilder från det.
Skapleverans  

                       

 

Händelser 2014

Talko vid Antkärrgården  23.10.2014

Ett duktigt gäng krattade och putsade gården torsdagen den 23 oktober kl. 15-17. Det blev ett fint resultat. Tack Lars Werner, Stig-Göran Sjöblom, KIm Björklund, Auli Kari och Andrea Blomberg. Fotograf: Göran Fagerstedt.

 

Kurs i arkeologi och utgrävning vid Säterigatan 23-24 maj 2014

Tretton personer deltog i kursen som leddes av arkeolog, FM Jan Fast och fina fynd gjordes i samband med utgrävningen. Kursen ordnades i samarbete med Sällskapet Natura och med finasiering av Svenska kulturfonden.

  

De tre borgarna

Den 26 april 2014 ordnades rundturen "De tre borgarna i Karis stads vapen" (Junkarsborg, Raseborg och Grabbacka) med 43 deltagare och arkeolog Jan Fast som sakkunnig på förhistoria och historia samt Göran Fagerstedt som guide. Turen ordnades i samarbete med Sällskapet Natura och med finasiering av Svenska kulturfonden.

Den första bilden visar promenaden till Junkarsborg Den andra bilden visar gruppen vid Grabbacka, det sista målet på resan

      

Årsmötet

Årsmötet hölls den 13 mars 2014 med programmet "Vi bygger Karis" med Torsten Bergman från Gradberg Center.

Händelser 2013

      20.7.2013

Vid storstädningen tidigare denna sommar framkom att ytterfönstren var i behov av underhåll.
En stor fönsterrenovering gjordes 2008 och nu var det dags att förse ytterfönstren med ett nytt lager målfärg,

        Blommor vid Antkärrgården 25.6.2013!
      
          Anläggning av kryddgård 15.5.2013

        Gårdstalko 31.5.2013 med Rita Isaksson, Auli Kari, Andrea Blomberg-Allén, Sara och Emma Allén, Gunnel Lindberg och Göran Fagerstedt